Τρίτη 25 Μαΐου 2021

Στον Αη Θανάση πριν κάποια χρόνια

Με πολλούς - πολλούς χωριανούς μας.
Από αριστερά...Μ. Τσιοκώνας, Μιλτ. Γεωργίου, Φωτ. Τσιάβος, Στάσα Γεωργίου, Γρ. Γεωργίου, Γιωρ. Τσώνης, Μεν. Βίλλης, Γεωρ. Τσέβης, Μήτσης Παπάς, Κωσ. Μουλάς και Νίκος Πόλιος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου