Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

"Γεφύρι της Άρτας"

Η Επέκταση της Ιόνιας Οδού, το τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά, έγινε ο δρόμος με τις δικαστικές προσφυγές !

Στον «αέρα» διαγωνισμοί άνω του μισού δισ. ευρώ
Ήταν... αναμενόμενο και έγινε γνωστό και επισήμως. Και το νέο εγχείρημα, δηλαδή ο διαγωνισμός, για την κατασκευή του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά», προϋπολογισμού 310.000.000 «ναυάγησε», για δεύτερη φορά.
Το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην ακύρωση διαγωνισμού που είχε εκ νέου «παγώσει» μετά την κατάθεση προδικαστικής προσφυγής από κοινοπραξία εταιρειών (κοινοπραξία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕ.ΝΑ.) με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί η διαδικασία.
Στον διαγωνισμό για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ιωάννινα – Κακκαβιά, η προσφεύγουσα κοινοπραξία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕ.ΝΑ. που είχε στραφεί κατά όρων της διακήρυξης, πρόσφατα μόλις δικαιώθηκε εκ νέου (αρχικά ο διαγωνισμός είχε μπλοκάρει και προκηρύχθηκε πάλι) από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Η κοινοπραξία είχε κάνει προσφυγή κατά όρων του διαγωνισμού, δικαιώθηκε, επαναπροκηρύχθηκε το έργο αλλά το γκρουπ των κατασκευαστών επανήλθε, καθώς θεωρούσε ότι δεν είχε συμμορφωθεί η αναθέτουσα αρχή, ως όφειλε, στις υποδείξεις της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η Ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε – ΕΚΤΕΡ Α.Ε – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε» άσκησε την 30-05-2023 την με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 799/31-05-2023 προδικαστική προσφυγή και αίτημα αναστολής - προσωρινών μέτρων. H Αναθέτουσα Αρχή, απέστειλε στην ΕΑΔΗΣΥ, τις απόψεις της επί προδικαστικής. Με την από 06/06/2023 υπ΄ αριθμό απόφαση Α553/2023 του 5ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., έγινε αποδεκτό:
Το αίτημα αναστολής - προσωρινών μέτρων που περιλαμβανόταν στην προδικαστική προσφυγή, · Ανεστάλη εν συνόλω, η εξέλιξη της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για να καταθέσει, ως συνηθίζεται, η Αναθέτουσα Αρχή τις δικές της απόψεις, για να φτάσουμε στην απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που εκδόθηκε την 27/07/2023, με την οποία έγινε αποδεκτή η εν λόγω Προδικαστική Προσφυγή και ακυρώθηκε εν συνόλω, η προσβαλλόμενη διακήρυξη.

Πηγή : www.insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου