Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Στο ΦΕΚ η απόφαση.. Πως θα προχωρήσει ο δρόμος «Ιωάννινα- Κακαβιά»

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή για τον χαρακτηρισμό του τμήματος της Ιόνιας από τα Γιάννινα μέχρι την Κακαβιά ως έργου εθνικής σημασίας. Στην απόφαση περιγράφονται τα επόμενα βήματα που αφορούν κυρίως στην ωρίμανση των μελετών αλλά δεν αναφέρεται κανένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους και την δημοπράτηση του έργου.
Φυσικά το έργο που θα κατασκευαστεί θα απέχει πολύ από τον αρχικό σχεδιασμό. Δεν θα πρόκειται για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο αλλά για έναν τρίιχνο δρόμο χωρίς διαχωριστική λωρίδα.
Κι αυτό όταν στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως το συγκεκριμένο έργο είναι «στρατηγικής σημασίας καθώς συνδέει μία απομονωμένη περιοχή σημαντική για την περιφερειακή οικονομία και αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών».
Στην απόφαση σημειώνεται ότι «το κόστος κατασκευής του τμήματος από το τέλος του έργου παραχώρησης της Ιόνιας το καθιστά μη βιώσιμο και κατά συνέπεια μη χρηματοδοτήσιμο από κονδύλια της Ευρωπαικής Ένωσης».
Συνέπεια αυτού είναι ο αναγκαίος ανασχεδιασμός στην κατεύθυνση μείωσης του κόστους κατασκευής ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.
Ο υπόψη ανασχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με την κατά το δυνατό, διατήρηση της υπάρχουσας ζώνης εκτέλεσης του έργου, η οποία έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, με μείωση της ταχύτητας μελέτης και εξορθολογισμό της εφαρμοστέας διατομής με συνεξέταση τεχνικών λύσεων που δεν προβλέπουν διαχωρισμένο οδόστρωμα αλλά με ανισοπεδοποίηση των κόμβων. Ανάλογος σχεδιασμός θα πρέπει να προβλεφθεί και για το τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά μήκους 23,38 χλμ, για το οποίο δεν υφίστανται Περιβαλλοντικοί Όροι.
Επίσης θα πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου Ανάλυση Κόστους – Οφέλους συνοδευόμενη από επίκαιρη κυκλοφοριακή μελέτη και Έρευνα προέλευσης – προορισμού προκειμένου να διακριβωθεί η βιωσιμότητα και η χρηματοδοτησιμότητα του έργου.
Όλη η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου επιστρέφει εκεί που ήταν, στο Υπουργείο Υποδομών δηλαδή και την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων.
Το έργο χαρακτηρίζεται ως εθνικού επιπέδου και εντάσσεται στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία που απαιτείται για την ωρίμανση των μελετών, δημοπράτηση και ανάθεση του έργου, η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών μπορεί να υποστηριχθεί από συμβούλους.
Στην απόφαση δεν αναφέρεται κανένα χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του έργου, φαίνεται ότι υπάρχει ένας μακρύς δρόμος για την ωρίμανση των μελετών και μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολη η δημοπράτησή του εντός του τρέχοντος έτους.

από το epiruspost

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου