Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Ντοκουμέντο !

Με τις εργασίες που γίνονται στο Παρθεναγωγείο - Αρρεναγωγείο, αποκαλύφτηκε η παρακάτω γραφή !

"Νικόλαος Μερτσάρης Ιούλιος 1879"


Σημ : 
Θα πρέπει οι υπεύθυνοι του Δήμου, να μεριμνήσουν ώστε να μη χαθεί αυτό το ντοκουμέντο ! Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου