Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Φωτό Ενθύμιο !

Διακρίνονται μεταξύ άλλων και οι....Πορίκης Σταύρος, Πορίκη Διαμάντω, Πορίκης Χαράλαμπος, Πορίκη Μαρίνα, Πορίκης Κίτας, Τσάτση Σοφία, Γκορίτσα Παναγιώτα κ.α.


Σημ : Από το προσωπικό αρχείο της κας Θάλειας Γκέρτσου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου