Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019

Χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα ‘’ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ’’

Ο Δήμος Πωγωνίου προκηρύσσει – πρόσκληση, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τη χορήγηση υποτροφίας, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ‘’ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ’’ της Τοπικής Κοινότητας Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου, σε υποψηφίους πτυχιούχους νομικών ή πολιτικών επιστημών πανεπιστημίου εσωτερικού ή εξωτερικού και σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών των ειδικοτήτων πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ή επιστημών

1. Η υποτροφία θα είναι διάρκειας δυο ετών και θα ανέρχεται στο ποσό του ετήσιου τόκου του κεφαλαίου της εν λόγω Δωρεάς Εάν συνεχιστεί και για δεύτερο έτος θα απαιτηθεί η καταβολή του νέου ετήσιου τόκου του ίδιου κεφαλαίου Το ίδιο θα γίνει εάν θα συνεχιστεί για ένα επιπλέον εξάμηνο, οπότε θα καταβληθούν οι τόκοι ενός εξαμήνου του παραπάνω κεφαλαίο.
2.Ο υποψήφιος θα κατάγεται από γονείς ή γονέα Δελβινακιώτη ή θα πρέπει ο ίδιος να είναι δημότης Δελβινακίου από ένα τουλάχιστον χρόνο πριν από τη χορήγηση της υποτροφίας.
3 . Αρμόδιο όργανο προς επιλογή του υποψηφίου είναι η οικονομική επιτροπή ως διαχειριστική επιτροπή του εν λόγω κληροδοτήματος με τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δελβινακίου
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών συμπληρωμένων .
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν μια τουλάχιστον γλώσσα από τις εξής: Αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική και η επάρκεια στη γλώσσα θα προκύπτει από πτυχίο LOWER ή ανάλογο άλλης γλώσσας ή από πιστοποιητικό επισήμου φροντιστηρίου ξένης γλώσσας .
6. Χώρα σπουδών θα είναι μια από τις παρακάτω: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ΗΠΑ , ανάλογα και από τη γλώσσα που γνωρίζει ο υποψήφιος.
7. Επί πολλών υποψηφιοτήτων η Οικονομική Επιτροπή επιλέγει αυτόν που έχει καλύτερη βαθμολογία, σε περίπτωση δε ίδιας βαθμολογίας πρέπει να επιλέγεται ο πτωχότερος.
8.Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης-υποτροφίας ,ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (178,33€) όπως αυτό είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2019 του εν λόγω κληροδοτήματος και θα καταβληθεί εφάπαξ στους δικαιούχους.
Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν και να προσκομίσουν στη γραμματεία του Κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ’’» στο Δημοτικό Κατάστημα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Αιτήσεις έως 4 Νοεμβρίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου