Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Σήμερα είναι των...

Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος

και γιορτάζουν οι...

Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
Γεράκης, Γερακίνα, Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Ιουστίνος

Χρόνια Πολλά σε όλους !

Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος και η Παγκόσμια ημέρα γονέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου