Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Ενδιαφέρει !

3.720 Νοσηλευτές μέσω ΑΣΕΠ !

Δημοσιεύθηκε το προσχέδιο της προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ που αναμένουν από πέρσι χιλιάδες υγειονομικοί και πρόκειται να διορίσει 3.720 νοσηλευτές στα νοσοκομεία όλης της χώρας.
Η προκήρυξη 7Κ/2022 αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Μάλιστα, στόχος της Αρχής είναι η να δημοσιευθεί η προκήρυξη μέσα στον Αύγουστο, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις τον Σεπτέμβριο.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη θα γίνουν γνωστές αμέσως μόλις δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ.
Το προσωπικό των κλάδων ΠΕ,ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Υγείας που ζητούνται στην προκήρυξη, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Το προσχέδιο της προκήρυξης
Η προκήρυξη 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 3.720 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 ως κατωτέρω:
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - 493 θέσεις
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - 2.253 θέσεις
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - 974 θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.
Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

από PROSON.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου