Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Όχι Ανεμογεννήτριες στα βουνά μας !

Κοινοποίηση επιστολής για Ανεμογεννήτριες Πωγωνίου στην Ήπειρο προς Υφυπουργό κ. Γ. Αμυρά

Αξιότιμον κύριον

Γεώργιον Αμυρά

Υφυπουργόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΘΗΝΑ

Κύριε Υπουργέ

Από 10-7-2021 σας έστειλα με τη ΓΕΝΙΚΗ-Ταχυδρομική (Αριθμός αποστολής 368472749) επιστολή-δέμα, με απόψεις και συνημμένα σχετικά πειστήρια για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πωγωνίου, στα βουνά Νεμέρτσικα- Ντούσκο και Κουτσόκρανο.
Μετά από ένα μήνα και πλέον, δεν ευτύχησα να έχω μια τυπική έστω απάντησή σας, για τη λήψη της ούτε για την περαιτέρω πορεία και τύχη της.
Πέραν από τη θλίψη μου για την κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης και την περιφρόνησή μου ως πολίτη, αισθάνομαι οργισμένος σαν γέρος 89 ετών, που υπηρέτησα σε διευθυντικές θέσεις σε Δημόσιο Οργανισμό(ΟΤΕ), αναλογιζόμενος εποχές που εφαρμοζόταν κανόνες σεβασμού του πολίτη και άμεσης εξυπηρέτησης. Σας εσωκλείω σχετική εγκύκλιο του Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη για μια ενημέρωση.
Να προσθέσω ότι στο ΟΤΕ που υπηρέτησα, υπήρχε βασική εντολή προς όλες τις υπηρεσίες να απαντούν στις επιστολές και στα αιτήματα των πολιτών σε τρεις ημέρες και να τους ενημερώνουν για την τύχη και πορεία του θέματος της επιστολής.
Εκπέμπω την παρούσα επιστολή μου σαν συνέχεια της προηγηθείσας που αναφέρω, επειδή για το προκείμενο θέμα της εγκατάστασης στην επαρχία Πωγωνίου ανεμογεννητριών, αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες (10-08-2021) απόσπασμα από Πρακτικό της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης(26-7-2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων(ΦΔΛΠΙ), στο οποίο συζητήθηκε εισήγηση της Υπηρεσίας αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα τρία προαναφερθέντα βουνά της επαρχίας Πωγωνίου.
Στη συνεδρίαση αυτή του Φ.Δ.Λ. Παμβώτιδας Ιωαννίνων, συζητήθηκαν κατόπιν εγγράφου ομάδας πολιτών και συλλογικοτήτων έγγραφο (196/05-03-2021), τα δεδομένα έρευνας για τα είδη ορνιθοπανίδας από το 2020 στα πλαίσια του έργου ΠΕ 3.2 «Παρακολουθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ». Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως τώρα αναφορικά με τα είδη ορνιθοπανίδας, αξιολογήθηκαν ώστε να συνταχθεί η συνοπτική αυτή αξιολόγηση για σημαντικά και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται εντός της ΖΕΠ και σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές εγκατάστασης των αιολικών σταθμών.
Αναλυτικά, τα παραπάνω σημαντικά και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας παρουσιάζουν τακτική παρουσία στις περιοχές χωροθέτησης των 3 ΑΣΠΗΕ.
Στο κείμενο της αξιολόγησης δίνονται λεπτομερή στοιχεία της έρευνας και καταληκτικά το Δ.Σ. αποφαίνεται:
«Με βάση τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η κατασκευή και λειτουργία ΑΣΠΗΕ στις εν λογω περιοχές θέτουν σε άμεσο κίνδυνο είδη που είναι ευάλωτα και με αυξημένη ευαισθησία στην χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ και δυνητικά μπορούν να επιφέρουν άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, όπως η θνησιμότητα από πρόσκρουση, η όχληση/διαταραχή και εκτόπιση των ειδών, ο κατακερματισμός και η απώλεια σημαντικών ενδιαιτημάτων, στις περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας ειδών που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας».
«Ως εκ τούτου, βασιζόμενοι στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, οι ανωτέρω περιοχές θα πρέπει να αποκλειστούν από την χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ κάνοντας επίκληση την αρχή της πρόληψης και να τύχει εφαρμογής η αρχή της προφύλαξης ώστε να ειτευχθεί η εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ».
«Το Δ.Σ. του ΦΔΛΠΙ εκφράζει τη σαφή αντίρρησή του στην πρόταση χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ στις εν λογω περιοχές ενδιαφέροντος, ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρον, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού και λίμνη Δελβινακίου» GR2130010 και πλησίον αυτής».
Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί και σχετική έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Κατή, σε σχετική μελέτη με θέμα τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων με το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος στην Ελλάδα.
Από τις καταληκτικές προτάσεις αντλήθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα συνοπτικά:
1) Να σταματήσει προσωρινά το Υπουργείο Περιβάλλοντος να εγκρίνει τις νέες αιτήσεις για αιολικά πάρκα μέχρι να ολοκληρωθούν οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές.
2) Να επιτραπεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μόνο για όσες αφορούν πάρκα ΕΚΤΟΣ NATURA.
3) Και να δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις πιο υποβαθμισμένες οικολογικά περιοχές όπου υπάρχει ήδη πυκνό οδικό δίκτυο.
Από όσα άλλα δημοσιοποιήθηκαν επιλέξαμε από την έρευνα μερικά ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά:
«Με βάση τα αποτελέσματά μας δεν συνάδει εθνικός λογος ούτε για επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης νέων αιολικών πάρκων, ούτε ειδικότερα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός περιοχών NATURA», υποστηρίζει η κ. Κατή.
_Το κύριο ζήτημα που έρχεται έντονα στην επιφάνεια τα τελευταία χρόνια είναι

οι συνέπειες των αιολικών πάρκων στην «υγεία» των προστατευόμενων περιοχών και ειδών.
_-_«Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για τις αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων και των συνοδών τους έργων, οδικού δικτύου, στη βιοποικιλότητα και στα φυσικά οικοσυστήματα» λέει η κ. Κατή.
_- «Η δημιουργία αιολικών πάρκων σε απρόσιτα ορεινά οικοσυστήματα προκαλεί μεγαλύτερη περιβαλλοντική βλάβη από ό,τι περιβαλλοντικό όφελος και αυτό είναι πλέον αποδεδειγμένο επιστημονικά».

Κύριε Υπουργέ
Με όσα σας εξέθεσα παραπάνω περιληπτικά, και όσα θα διαβάσετε λεπτομερώς στο απόσπασμα των πρακτικών της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης (26-7-2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο 10-8-2021, έχετε στα χέρια σας μια επιστημονική τεκμηρίωση από δύο ερευνητικές Πανεπιστημιακές εργασίες, και μια πιστοποίηση ενός Φορέα (ΦΔΛΠΙ), Φορέα, εφαρμογής οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα που καλύπτει και την ΖΕΠ του GR2130010 «ορος Δούσκον, Ωραιόκαστρον, Δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού και λίμνη Δαλβινακίου» αλλά και το Κουτσόκρανο, που με ισχυρά επιχειρήματα και θεμελιωμένες επιστημονικές γνωματεύσεις, απορρίπτουν την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στα ορεινά συγκροτήματα Νεμέρτσικας-Δούσκου-Κουτσόκρανο, για να υπερασπιστείτε αποτελεσματικά το ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που αποτελεί την Κεντρική Αρμοδιότητάς σας του Υπουργείου σας.
Δεν μπορείτε να αγνοήσετε, τις Βασικές Υποχρεώσεις σας και την Πρώτη Βασική και Θεμελιώδη Αρχή του Προγράμματος NATURA της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι ΖΕΠ, και της δεύτερης Θεμελιώδους Αρχής, των ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, που αποτελούν τους Κύριους Κανόνες προστασίας του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τους οποίους εγγυητής υπουργός ορκιστήκατε κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Η θητεία σας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν πρέπει να συνδεθεί με την καταστροφική απαξίωση του Περιβάλλοντος του Παλαιού Πωγωνίου που αποτελεί το Ιστορικό, Πολιτισμικό, Αρχαιολογικό και παραδοσιακό λίκνο του, κάτι που τόνισα ιδιαίτερα στην προηγούμενη επιστολή μου.

Κύριε Υπουργέ
Μην ξεχνάτε ότι είστε βουλευτής Ιωαννίνων, και του Πωγωνίου, με ένα κομμάτι του πέρα από τα σύνορα που δεν πρέπει να το αγνοείτε.
Η επαρχία μας, λόγω των δυσμενών γεγονότων και ιστορικών συγκυριών έμεινε πίσω στη γενική ανάπτυξη της χώρας. Όμως η Κεντρική Διοίκηση για όλον τον επιμεθόριο χώρο, μιας ζώνης 20 χιλιομέτρων είχε θεσπίσει και καθιερώσει ευεργετικές διατάξεις εφαρμογής ειδικού προγράμματος παραμεθορίων περιοχών. Συχνά και αυτό παραβιαζόταν από γνωστές παρεμβάσεις. Ως Αιρετός Νομαρχιακός Σύμβουλος, σε δυο περιόδους, αγωνίστηκα για την εφαρμογή του.
Με όσα συμβαίνουν τώρα με την αλόγιστη επιδρομή των ανεμογεννητριών, επανέρχεται η περιθωριοποίηση του Πωγωνίου και η εξασθένηση του παραμεθόριου χώρου.
Σας στέλνω ένα έγγραφό μου ως Νομαρχιακού Συμβούλου, και σαν βουλευτής, μπορείτε να ξαναζεστάνετε μια περιοχή με πολλά περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα της αρμοδιότητάς σας, πριν σας χρεωθεί η σιδηρόφρακτη κατοχή των νέων Σταυροφόρων («από την εποχή του Αμυρά!), και η «πώληση» του λατομικού Φυσικού Περιβάλλοντος υπό μορφή λατομικών μπάζων, αν είδες στο Χάνι Δελβινάκι, όπου κατέληξαν οι όγκοι εκσκαφών του Φυσικού Περιβάλλοντος του Κασιδιάρη από το κούρεμα των γεωγραφικών δορυφορικών υψομέτρων και τις λιθοσουρειές που κύλησαν και σκέπασαν χλωρίδα και πανίδα στις πλαγιές του βουνού, σκεπάζοντας (θάβοντας) κάθε βιοποικιλότητα και υποχθόνια ζωή του βουνού, εκτοπίζοντας από τα ενδιαιτήματά της την ορνιθοπανίδα του Κασιδιάρη, και ποιος ξέρει, μετά από τα 20 χρόνια ζωής της σιδηροκατασκευής, σας χρεώσουν τα σκουριασμένα ερείπια της νεοκατοχικής περιόδου των νέων Σταυροφόρων μαζί με τις «νεκροκάσες» από τα οπλισμένα «μπετά» της θεμελίωσης.
Περιμένω κάποια απάντηση για να πλουτήσω κάποιες σελίδες του μνημονίου της απαξίωσης του Πωγωνίου που ταξινομώ και καταγράφω, έτσι, για θύμηση, όπως έγραφαν οι καλόγεροι στην σκλαβιά στα περιθώρια των εκκλησιαστικών βιβλίων.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας
Συνταξιούχος Διευθυντής ΟΤΕ
Ερευνητής- Συγγραφέας- Εκδότης
Ιωάννινα 29-08-2021
Πουτέτση 16
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου