Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Είναι οριστικό, ξεκινάει το Κτηματολόγιο στο νομό Ιωαννίνων !


Ξεκινάει στις 10 Δεκεμβρίου το Κτηματολόγιο στα Ιωάννινα, με την Έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, για τους πολίτες! 

Η κοινοπραξία «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – ΨΑΡΡΑΣ Ι.» ανάδοχος της Μελέτης Κτηματογράφησης στον νομό Ιωαννίνων, μας ενημερώνει ότι...
Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει για τρεις μήνες.
Η συμμετοχή των πολιτών είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι πολίτες:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά
- Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ, όλα σε μορφή απλού φωτοαντίγραφου
- ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ το ακίνητό τους (τοπογραφικό διάγραμμα ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματογράφησης)
- ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τη δήλωση ιδιοκτησίας έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά.

Σημ : Για περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου