Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Επιτέλους !

Το Βρήκαμε στο "Διαύγεια" της 6ης Υ.Π.Ε. και σας το μεταφέρουμε !

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7Β/2020  
(Κέντρο Υγείας Δελβινακίου)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
( ΗΛΜ ) ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑ, 19-06-2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 27468

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24 & Υπάτης 1
Πόλη Πάτρα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 26441


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1. Αντικατάσταση λέβητα 100000kcal/h
2. Αντικατάσταση θερμαντήρα νερού (boiler), τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 500lt
3. Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων επεξεργασίας αέρα ψύξης-θέρμανσης.
4. Αντικατάσταση παλαιών ηλιακών συλλεκτών.
5. Αντικατάσταση παλαιού ηλεκτρικού πίνακα στην αίθουσα αποστείρωσης του χειρουργικού.
6. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στους διαδρόμους, ιατρεία – εξεταστήρια, στα WC και τους λοιπούς χώρους του ΚΥ.
7. Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων.
8. Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
9. Τοποθέτηση πίνακα Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος.
10. Εγκατάσταση σωληνώσεων Μπόιλερ με ηλιακούς συλλέκτες.
11. Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ σε όσους πίνακες δεν διαθέτουν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 6 ης Υ.ΠΕ., ΥΠΑΤΗΣ 1 & Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝΑΘΗΝΩΝ 24, ΠΑΤΡΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 06-07-2020 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.

Σημ : Η Α΄ Φάση είναι προϋπολογισμού ~ 63.000 € για το Κ.Υ. Δελβινακίου. 
Απομένουν ακόμα ~ 87.000 € για την Β΄ Φάση. 
Σύνολο 150.000 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου