Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

Νέος Αντιδήμαρχος στο χωριό μας !

Επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμαρχος κ. Κ. Καψάλης αποφάσισε να κάνει Δελβινακιώτη Αντιδήμαρχο στο χωριό μας.
Έτσι λοιπόν με απόφαση του (την 396/2020) από χθες έχουμε τον κ. Αριστοτέλη Βίλλη Αντιδήμαρχο στο Δελβινάκι, με αρμοδιότητες :

α.Αρμοδιότητες τομέα Υγείας, που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πωγωνίου 
(Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασία, Παιδείας και Πολιτισμού/ Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/ Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, παρ. 4 και Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, παρ. 4)
Έχει την ευθύνη και μεριμνά για την καλή λειτουργία περιφερειακών αγροτικών ιατρείων.
β. Επίσης...
Την συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Δελβινακίου και όσον αφορά την Τ.Κ.
     Δελβινακίου:
1. Στην επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης της Τ.Κ. Δελβινακίου. (Εκτός της χλωρίωσης υδατοδεξαμενών, αναλύσεις νερού που αφορούν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο).
2. Στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Τ.Κ. Δελβινακίου.
3. Στην εποπτεία της Τ.Κ. Δελβινακίου.
4. Στην υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Τ.Κ. Δελβινακίου.
5. Στη θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρησης φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό που αφορούν την παραπάνω Τ.Κ.
6. Στην συνεπικουρία, στον υπεύθυνο για το προσωπικό Αντιδήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Δελβινακίου, για το προσωπικό που μεταφέρεται στην Τ.Κ. Δελβινακίου για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου/εργασιών.

Σημ 1 : Τέλη...συγχαρητήρια, καλορίζικος και καλή δουλειά !

Σημ 2 : Άλλαξε ο νόμος που δίνει το δικαίωμα στον Δήμαρχο, να κάνει 2 επιπλέον άμισθους αντιδημάρχους (από 5 σε 7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου