Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Σήμερα είναι των...

Αναστασίας Φαρμακολύτριας, Αγίου Ζωίλου, Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ, Κυριακή προ της Χριστού γεννήσεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου